Ofisi za Matawi ya JWT

Wasiliana nasi kupitia matawi na kanda za Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania zifuatazo:
Head Office

Head Office

Simu: +255 22 218 2631
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: info@jwt.or.tz

KIBAHA

Zonal Office

Simu: +255 678 100 89
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: kibaha@jwt.or.tz

KARIAKOO

Zonal Office

Simu: +255 652 874 255
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: kariakoo@jwt.or.tz

TEMEKE

Branch Office

Simu: +255 652 874 255
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: Temeke@jwt.or.tz

KATAVI

Zonal Office

Simu: +255 764 228 038
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: katavi@jwt.or.tz

ARUSHA CITY

Zonal Office

Simu: +255 622 430 298
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: arusha@jwt.or.tz

KIGOMA

Zonal Office

Simu: +255 655 535 051
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: kigoma@jwt.co.tz

Mwanza city

Zonal Office

Simu: +255 716 999 481
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: mwanza@jwt.or.tz

ILALA

Branch Office

Simu: +255 716 999 481
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: ilala@jwt.or.tz

IRINGA

Zonal Office

Simu: +255 716 999 481
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: iringa@jwt.or.tz

KINONDONI

Branch Office

Simu: +255 716 999 481
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: kinondoni@jwt.or.tz

SONGEA

Branch Office

Simu: +255 716 999 481
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: songea@jwt.or.tz

RUVUMA

Zonal Office

Simu: +255 716 999 481
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: ruvuma@jwt.or.tz

NJOMBE

Zonal Office

Simu: +255 716 999 481
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: njombe@jwt.or.tz

LINDI MJINI

Zonal Office

Simu: +255 716 999 481
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: lindi@jwt.or.tz

BUKOBA

Zonal Office

Simu: +255 716 999 481
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: bukoba@jwt.or.tz

UBUNGO

Branch Office

Simu: +255 754 920 742
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: ubungo@jwt.or.tz

SINGIDA

Branch Office

Simu: +255 756 147 409
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: singida@jwt.or.tz

KILOSA

Branch Office

Simu: +255 753 676 148
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: kilosa@jwt.or.tz

Korogwe

Branch Office

Simu: +255 684 637 995
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: korogwe@jwt.or.tz

tanga city

Branch Office

Simu: +255 684 637 995
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: tangacity@jwt.or.tz

Muheza

Branch Office

Simu: +255 684 637 995
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: muheza@jwt.or.tz

Lushoto

Branch Office

Simu: +255 684 637 995
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: lushoto@jwt.or.tz

Mombo

Branch Office

Simu: +255 684 637 995
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: mombo@jwt.or.tz

HANDENI

Branch Office

Simu: +255 684 637 995
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: handeni@jwt.or.tz

KYELA

Branch Office

Simu: +255 712 103 160
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: kyela@jwt.or.tz

MBEYA CITY

Branch Office

Simu: +255 712 103 160
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: mbeyacity@jwt.or.tz

MBALIZI

Branch Office

Simu: +255 753 620 220
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: mbalizi@jwt.or.tz

MKWAJUNI- SONGWE DC

Branch Office

Simu: +255 764 049 770
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: songwe@jwt.or.tz

MBOZI

Branch Office

Simu: +255 757 280 041
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: mbozi@jwt.or.tz

IKONDA

Branch Office

Simu: +255 769 775 404
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: ikonda@jwt.or.tz

MAKETE

Branch Office

Simu: +255 768 377 813
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: makete@jwt.or.tz

MAFINGA

Branch Office

Simu: +255 753 133 153
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: mafinga@jwt.or.tz

NJOMBE TC

Branch Office

Simu: +255 767 463 445
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: njombetc@jwt.or.tz

SAME

Branch Office

Simu: +255 755 945 817
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: same@jwt.or.tz

BOMANG'OMBE- HAI

Branch Office

Simu: +255 755 945 817
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: hai@jwt.or.tz

MONDULI

Branch Office

Simu: +255 755 945 817
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: monduli@jwt.or.tz

MERERANI-SIMANJIRO

Branch Office

Simu: +255 755 945 817
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: simanjiro@jwt.or.tz

MOSHI

Branch Office

Simu: +255 754 366 601
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: moshi@jwt.or.tz

ROMBO

Branch Office

Simu: +255 758 345 984
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: rombo@jwt.or.tz

KARATU

Branch Office

Simu: +255 769 679 695
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: karatu@jwt.or.tz

MJINI MAGHARIB

Branch Office

Simu: +255 775 411 157
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: mjinimagharib@jwt.or.tz

CHAKE CHAKE

Branch Office

Simu: +255 773 874 141
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: chakechake@jwt.or.tz

WETE

Branch Office

Simu: +255 777 414 408
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: wete@jwt.or.tz

BAGAMOYO DC

Branch Office

Simu: +255 714 923 056
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: bagamoyo@jwt.or.tz

CHALINZE DC

Branch Office

Simu: +255 712 103 160
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: chalinze@jwt.or.tz

KISARAWE

Branch Office

Simu: +255 688 998 856
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: kisarawe@jwt.or.tz

BARIADI

Branch Office

Simu: +255 688 998 856
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: bariadi@jwt.or.tz

MOROGORO MJINI

Branch Office

Simu: +255 692 492 023
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: morogoro@jwt.or.tz

dodoma mjini

Branch Office

Simu: +255 713 617 805
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: dodoma@jwt.or.tz

MTWARA MJINI

Branch Office

Simu: +255 684 637 995
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: mtwara@jwt.or.tz

MASASI TOWN COUNCIL

Branch Office

Simu: +255 684 637 995
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: masasi@jwt.or.tz

KILWA KIVINJE

Branch Office

Simu: +255 684 637 995
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: kilwakivinje@jwt.or.tz

KILWA MASOKO

Branch Office

Simu: +255 684 637 995
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: kilwamasoko@jwt.or.tz

NANYUMBU- MANGAKA

Branch Office

Simu: +255 684 637 995
Tovuti: www.jwt.or.tz
Barua pepe: nanyumbu@jwt.or.tz